IDEÁLNÍ TABULOVÉ NŮŽKY PRO STŘÍHÁNÍ PLECHU.

MGH

MGH

Hydraulické tabulové nůžky s kyvným beranem.

HGL

HGL

Hydraulické tabulové nůžky s kyvným beranem

HNC

HNC

Hydraulické tabulové nůžky s nastavitelným úhlem střihu.