MGH

Přejete si podrobnější informace? Kontaktujte nás!

567 572 301

Hydraulické tabulové nůžky s kyvným beranem.

Hydraulické tabulové nůžky pracující na principu kyvného beranu. Pohyb směrem dolů i nahoru zajišťuje hydraulická jednotka. Tento stroj se vyznačuje robustní svařovanou konstrukcí. Hydraulika je umístěna v horní části nůžek, tzn. že prostor pod zadním dorazem je prázdný a vyplňuje ho snadno rozebíratelný skluz. Nůžky díky své konstrukci umožňují stříhání plechů delších, než-li je střižná délka při vyložení do 250 mm.

Model Střižná délka (mm) Kapacita (mm) Střižný úhel (°) Hloubka zadního dorazu (mm) Výkon motoru čerpadla (kW)
MGH 3106 3060 6 1,5 1000 11
MGH 3110 3060 10 2 1000 22
MGH 3113 3060 13 2,4 1000 30
MGH 3116 3060 16 2,7 1000 30
MGH 3120 3060 20 3 1000 37
MGH 4110 4060 10 2 1000 22
MGH 4113 4060 13 2,2 1000 30

Pro přesné vyhodnocení možností stroje je třeba dodat materiálový list, tyto hodnoty mají pouze informativní charakter

* Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.