Profilové zakružovačky

Stroje pro zakružování profilů.

  • Tři kalené a leštěné motorizované rolny
  • Stroje jsou schopny pracovat ve vodorovné i svislé poloze
  • Monolitická struktura ze svařovaných dílů
  • Tři pohyblivé postranní supporty u všech modelů
  • Dva digitální displeje odečítání aktuální polohy válců u všech modelů