Výrobní systémy

Danobat výrobní systém

Pružné výrobní systémy = automatizace vaší výroby.

Všechny stroje lze doplnit o zařízení k manipulaci a automatizaci
výrobního cyklu.
Automatický třídící zakladač.
Automatický přísun materiálu ke strojům.
Řízené třídění a ukládání hotových komponentů a zbytkových
skeletů.