Řezání plazmou

Eckert Sapphire pro plazmové řezání

Plazmové řezání je proces, který se používá k řezání oceli a jiných kovů v různých tloušťkách (a někdy i jiných materiálů), pomocí plazmového hořáku.

V tomto procesu je inertní plyn (v některých jednotek, stlačený vzduch), foukaný ve velké rychlosti z trysky, zároveň je tvořen elektrický oblouk prostřednictvím tohoto plynu z trysky na řezaný povrch, přeměněním určité dávky plynu na plazmu. Plazma je dostatečně horká k roztavení řezaného kov a pohybuje se dostatečně rychle aby odstranila roztavenený kov od řezu.