Hydraulické ohraňovací lisy

Hydraulický ohraňovací lis

CNC hydraulické lisy s nezávislými hydraulickými válci.

Rám lisu je tvořen kovovým robustním svařencem. Válce jsou umístěny nahoře na bočnicích a jsou řízeny nezávisle.
Řídicí systém odečítá polohu válců z lineárních snímačů a ovládá hydraulické proporcionální ventily, které řídí přítok oleje k jednotlivým válcům. Dochází k automatické kompenzaci průhybu bočnic. Celý systém pohybu beranu pracuje na principu uzavřené regulační smyčky.