Automatické soustruhy LICO

Stroje značky LICO jsou vysoce flexibilní soustruhy pro výrobu z tyčí a vícehranů soustružením i frézováním. Kombinací nástrojů a polohováním vřetena dosahuje vysoké přesnosti a produktivity za příznivou cenu.