GE-FONG

Vysoce flexibilní soustruhy pro výrobu z tyčí a vícehranů, soustružením i frézováním.